Alle priser er incl. moms og
excl. forsendelsesomkostninger. 

Bøgernes vejledende løsninger er tilgængelige for alle mod betaling.

Ekspeditionsarbejdet lettes betydeligt, hvis EAN-nummeret oplyses ved bestilling.

Aspects of Globalisation

Nr. 052


Aspects of Globalisation

Af Mariann Hansen

Det internationale samfund, globalisering, socialt ansvar og mobilitet er blevet ord, som vi anvender i vores dagligdag, men hvad indebærer disse begreber for os som individer og for erhvervslivet?
Temahæftet vil bestå af en række autentiske, uforkortede og uredigerede tekster, som behandler forskellige aspekter af det internationale samfund f.eks. internationale organisationer, globalisering og de globale, nationale såvel som lokale konsekvenser for virksomheder og mennesker.

Til hver tekst vil der være arbejdsspørgsmål og problemstillinger til diskussion. Hvor det er relevant, vil der være internet-adresser med links med henblik på informationsindsamling og selvstændigt arbejde enten individuelt eller i grupper, evt. med efterfølgende præsentation.

Bagest i bogen vil der være et afsnit til træning af den skriftlige sprogfærdighed med kortfattede anvisninger på udformning af selvstændig kommunikation (f.eks. rapport, memorandum og essay) samt opgaver med relation til teksterne. Endelig vil der være en række oversættelsesopgaver fra dansk til engelsk. Teksterne er gloserede/har ordforklaringer på engelsk.

I betragtning af teksternes autenticitet og sværhedsgrad vil temahæftet være velegnet til handelsgymnasiets niv. A, Business English ved handelsgymnasierne samt til markedsføringsøkonomuddannelsen samt tilsvarende uddannelser.

Lærervejledning (For the teachers) med internetadresser er placeret bagest i bogen.

 

Aspects of Globalisation
1. udg. • 167 sider • ISBN-nr. 87-7414-735-8

Aspects of Globalisation
Kr. 214,00

Tilbage