Alle priser er incl. moms og
excl. forsendelsesomkostninger. 

Bøgernes vejledende løsninger er tilgængelige for alle mod betaling.

Ekspeditionsarbejdet lettes betydeligt, hvis EAN-nummeret oplyses ved bestilling.

Let’s discuss...

Nr. 70


Let’s Discuss...

Af Ewa Anna Schlünssen

Et af de primære formål med denne bog er at træne gloser og ordforråd hos elever på engelsk niveau E, D og C - altså hos både elever på HG og HH 1. år.

De 15 emner i bogen omhandler brede og elevrelevante emner så som Fashion and Clothing Sport, School and Education, Travelling og Work, og til hvert emne er der 15 brede samtalespørgsmål, der snildt kan bruges til pararbejde f.eks. i starten af timen - altså til at varme eleverne op og skabe variation i undervisningen.

Emnerne i bogen lægger op til både individuelt arbejde, pararbejde og gruppearbejde. De forskellige kreative øvelser er af forskellig sværhedsgrad. Eleverne kan derfor - afhængig af deres niveau - udfordre sig selv inden for f.eks. rollespil, oplæg til tale, udfærdigelse af plakater og geografisk og almen viden. Til hjælp for eleverne er der udformet gloseliste i alfabetisk rækkefælge til hvert emne.

Til bogen findes også gode, vejledende løsninger (Anwers) i en overskuelig og læsevenlig form.

Et ”fund” til læreren i forbindelse med samtaletræning om forskellige emner og en stor hjælp til udvidelse af elevernes ordforråd.

Let's Discuss... 
1. udg., 84 sider, ISBN-nr. 87-7414-786-2

Der er udarbejdet lærervejledning:

Let's Discuss... Answers
1. udg., 32 sider, ISBN-nr. 87-7414-788-9

Let's discuss...
Kr. 95,00

Tilbage

Relaterede produkter