Alle priser er incl. moms og
excl. forsendelsesomkostninger. 

Bøgernes vejledende løsninger er tilgængelige for alle mod betaling.

Ekspeditionsarbejdet lettes betydeligt, hvis EAN-nummeret oplyses ved bestilling.

CLIMATE CHANGE - GLOBAL CHALLENGE - Tips & Tricks

Nr. 146


Af Susann Albeck · Inge Jakobsen

---

 

Dette er vejledningen til lærerens brug - Tips & Tricks.

Teoribogen til denne lærervejledning præsenterer på engelsk forskellige perspektiver på de klimaforandringer og udfordringer verden står over for.

  • Bogens forord er skrevet af klima- og energiminister Lykke Friis.

  • Da klimaudfordringen er en global problemstilling, er det oplagt at inddrage emnet i engelsk­undervisningen.

  • Men også det forhold at det engelsksprogede område USA er en vigtig aktør (politisk, produktionsmæssigt og mht. udledning af CO2), samt at meget af vores produktion er udliciteret til Indien, gør det relevant at behandle emnet i engelsk.

  • I en moderne gymnasieskole er det naturligt at inddrage aktuelle emner som klimaet i undervisningen. Dels fordi emnet naturligvis optager vores elever, og dels skal undervisningen ifølge formålsparagraffen i gymnasiebekendtgørelsen lægge vægt på elevernes udvikling af personlig selvstændighed.

  • Eleverne skal derfor lære at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden: medmennesker, natur og samfund, og til deres egen udvikling.

  • Hvert kapitel starter med et grundlæggende introduktionsafsnit til emnet efterfulgt af aktuelle artikler fra internationale aviser og magasiner. Emner og tekster har forskellige sværhedsgrader, og kan derfor benyttes på forskellige klassetrin. Til alle tekster er der arbejdsspørgsmål, oplæg til diskussioner og arbejdsopgaver. Hvert kapitel kan læses for sig.


Indholdet er inddelt i fem hovedkapitler:
Introduktion til klimaforandringer, Klimaudfordringen set fra individets perspektiv, Klimaudfordringen set fra erhvervslivets perspektiv, Klimaudfordringen set fra de internationale aktørers perspektiv, Perspektiv på fremtiden.

 

 

CLIMATE CHANGE - GLOBAL CHALLENGE - Tips & Tricks
1. udg. • 32 sider • ISBN 978-87-7414-879-1

 

 

---

Denne lærervejledning er udarbejdet til følgende teoribog:

 Climate Change - Global Challenge
1. udg. • 92 sider • ISBN 978-87-7414-878-4

Kr. 85,00

Tilbage

Relaterede produkter