Alle priser er incl. moms og
excl. forsendelsesomkostninger. 

Bøgernes vejledende løsninger er tilgængelige for alle mod betaling.

Ekspeditionsarbejdet lettes betydeligt, hvis EAN-nummeret oplyses ved bestilling.

Creative Negotiation Technique the problem-solving approach

Nr. 073


Creative Negotiation Technique
- the problemsolving approach

Af Henning Sejer Jacobsen

Denne bog sætter ord på mange af de mekanismer, der benyttes ved forhandling, således at der etableres en bred forståelse for forhandlingsbegrebet.

Bogens kapitel 1 lægger rammen for, hvad kreativ forhandlingsteknik er. Kapitel 2 og 3 lægger en teoretisk ramme for, hvordan vi som personer kan få sagt og gjort det, vi gerne vil, uden at forhandlingen ødelægges på grund af, at vi enten kommunikerer skævt direkte eller i form af de signaler, vi udsender. I kapitel 4 opstilles 12 forhandlings-typologier, som benyttes i bogen og som er vigtige at forstå enten samlet eller hver for sig. I kapitel 5 beskrives modsat 12 u-fine metoder ved forhandling. I kapitel 6 beskrives, hvorledes en forhandling kan iscenesættes optimalt, hvor kapitel 7 beskriver resultatet af processen.

Forfatteren har mange års praktisk erfaring i forhandling på alle niveauer og holder hvert år mange foredrag i Danmark og udlandet om kreativ forhandlingsteknik.

Bogen er skrevet på engelsk og kan anvendes på f.eks. de videregående uddannelser og kurser, hvor der ønskes en behandling af emnet.

Creative Negotiation Technique
1. udg., 140 sider, ISBN- nr. 87-7414-793-5

creative-negotiation-technique-the-problem-solvin
Kr. 140,00

Tilbage