Alle priser er incl. moms og
excl. forsendelsesomkostninger. 

Bøgernes vejledende løsninger er tilgængelige for alle mod betaling.

Ekspeditionsarbejdet lettes betydeligt, hvis EAN-nummeret oplyses ved bestilling.

English from a Marketing Perspective • Part 2

Nr. 099


English from a Marketing Perspective Part 2

Af Anette Lind, Mai-Britt Fennefoss Nielsen

Bogen tænkes som Part 1, anvendt i et tværfagligt samarbejde mellem fagene engelsk og afsætning. På alle studieretninger af hhx og er dermed et redskab til at opfylde bekendtgørelsens krav om samarbejde på tværs af fagene. Hvor 1.del indeholder stof om markedssegmentering, detailhandel, købsadfærd og strategi, behandler 2. del marketing mix, strategi og innovation.

Som 1.del indeholder hvert kapitel en gennemgang af et afsætningsrelateret emne, skrevet af forfatterne, relevante artikler samt øvelser af forskellig art fra refererende, over de diskuterende til de analyserende.

Teksterne er forsynet med gloser nederst på hver side og bagest i bogen findes desuden en samlet engelsk- dansk gloseliste.

Bogen indeholder følgende emner: The 4 P`s, Competition og Innovation.

Bogen er kendetegnet ved:

  • Spændende arbejdsopgaver
  • Der henvises til relevante links
  • Flot illustreret hele vejen igennem 
  • Gloser er fremhævet og oversat sidevis
  • Mange nye og aktuelle artikler
  • Samlet gloseliste bagest i bogen

Bogens indhold falder i tråd med intentionerne i gymnasiereformen om tværfagligt samarbejde og anbefales til såvel 2. og 3. år af hhx og andre gymnasiale uddannelser.English from a Marketing Perspective Part 2
2. udg. • 128 sider • ISBN-nr. 978-87-7414-861-6

---

Til bogen er der udarbejdet en lærervejledning:

English from a Marketing Perspective Part 2
Tips & Tricks
1. udg. • 40 sider • ISBN-nr. 978-87-7414-862-3

Kr. 156,00

Tilbage