Alle priser er incl. moms og
excl. forsendelsesomkostninger. 

Bøgernes vejledende løsninger er tilgængelige for alle mod betaling.

Ekspeditionsarbejdet lettes betydeligt, hvis EAN-nummeret oplyses ved bestilling.

Erhvervsøkonomi Akademiuddannelserne - 8. udgave - Teoribog

Nr. 038


Erhvervsøkonomi - Akademiuddannelserne - 8. udgave

Af Finn Christiansen · René van Laer · Anette Lind
Ib Lorentzen · Raimunde Roulund · Kurt Mellemgaard

 

Formålet med denne teoribog i Erhvervsøkonomi, Akademiuddannelserne og tilhørende opgavesamling er at give en grundlæggende, teoretisk og praktisk helhedsforståelse af centrale virksomhedsøkonomiske problemstillinger og beslutningsprocesser, herunder indsigt i anvendelsen af erhvervsøkonomiske løsningsmodeller og -metoder.

Lærebogssystemet er primært beregnet for de studerende på Akademiuddannelserne (AK) og Voksen Videregående Uddannelse (VVU), hvor fagmodulet Erhvervsøkonomi indgår som en del af undervisningen. Undervisningsmaterialet kan endvidere anvendes på andre uddannelser, hvor der er behov for en grundlæggende viden i erhvervsøkonomi på tilsvarende niveauer.

8. udgave er helt opdateret med den nye Årsregnskabslov, som medfører væsentlige ændringer for de fleste virksomheder fra 2016. Teoribogens kapitel 8 "Virksomhedens årsrapport" beskriver ændringerne på en overskuelig og lettilgængelig måde.

For de studerende på VVU er kapitel 8 "Virksomhedens årsrapport" og kapitel 9 "Regnskabsanalyse" ikke pensum jf. fagplanen.

Bagest i teoribogen er et appendiks, som beskriver anvendelsen af Excel regneark i forbindelse med Rentesregning og Investerings- og finansieringsberegninger.

Opgavesamlingen indeholder opgaver af varierende sværhedsgrad og flere opgaver, end der normalt kan løses i løbet af undervisningstiden. Det er herved muligt at udvælge opgaver, der netop er i overensstemmelse med de studerendes forudsætninger.

Opgavesamlingen følger samme struktur som teoribogen, således at opgaverne kan inddrages i gennemgangen af teoriens emner.

NYHED!

Teoribog og opgavesamling digitalt kan købes hos www.lix.com

For at gøre brugen af de vejledende løsninger mere fleksibel, udkommer de nu i digital form, så de kan bruges direkte på storskærm eller som distribuerede filer til de studerende.

Løsningerne præsenteres i Excel-regneark. Derved kan løsningerne også bruges til simulering af forskellige forudsætninger, ligesom underviseren selv let kan anvende og tilrette de mange skabeloner, som følger med sættet af vejledende løsninger.

Erhvervsøkonomi - Akademiuddannelser - Teoribog - 8. udgave

8. udg. • 464 sider ISBN 978-87-7414-953-8

 

Bøger i denne serie:

Erhvervsøkonomi - Akademiuddannelser - Opgavesamling - 8. udgave
8. udg. • 232 sider ISBN 978-87-7414-954-5 - Inkl. moms kr. 275,-

Erhvervsøkonomi - Akademiuddannelser - Vejledende løsninger - 8. udgave  - kun tilgængelig i digital format

Kr. 450,00

Tilbage