Alle priser er incl. moms og
excl. forsendelsesomkostninger. 

Bøgernes vejledende løsninger er tilgængelige for alle mod betaling.

Ekspeditionsarbejdet lettes betydeligt, hvis EAN-nummeret oplyses ved bestilling.

Erhvervsøkonomi HH Niveau A

Nr. 025


Erhvervsøkonomi HH
Niveau A

Af Knud Erik Bang, Anker Jacobsen, Marianne Poulsen, Gitte Størup, Kai Hansen, Jørgen Waarst

Denne lærebog i Erhvervsøkonomi er beregnet til brug ved undervisningen i faget erhvervsøkonomi, nivaeu A på højere handelseksamen samt tilsvarende enkeltfags-undervisning under åben uddannelse.

Undervisningsmaterialet er udarbejdet på grundlag af Undervisningsministeriets fagbilag til bekendtgørelse om den erhvervsgymnasiale uddannelse til højere handelseksamen (hhx-bekendtgørelsen) fra 2000.

Undervisningsmaterialet kan endvidere anvendes på andre uddannelser, hvor der er behov for en grundlæggende indføring i økonomistyring, logistikstyring mv.

Lærebogen indeholder en CD-rom. Denne følger nøje lærebogens opbygning. På CD-rom er der bl.a. indlagt en række interaktive sekvenser, som de studerende kan benytte på skolen eller derhjemme. Disse sekvenser er nyttige for de studerende, når de skal tilegne sig stoffet.

CD-rommen indeholder desuden en lang række interaktive øvelser, som de studerende kan arbejde med.

I tilslutning til lærebogen er der udarbejdet en opgavesamling, der indeholder et udvalg af opgaver, som dækker lærebogens emner. Opgavesamlingen omfatter også nogle caseopgaver, der indeholder problemstillinger, der går på tværs af fagets emner.

Som supplement til lærebog og opgavesmaling er der udarbejdet en række caseopgaver, som skal løses ved hjælp af økonomisystemet AXAPTA. Der er også udarbejdet en elevvejledning på CD-rom, hvor de studerende ved hjælp af interaktive sekvenser og øvelser kan lære at anvende økonomisystemet AXAPTA.

Opgavesamling, AXAPTA-materialer, CD-rom mv. giver faglæreren gode muligheder for at tilrettelægge en alsidig og differentieret undervisning.

Der er udarbejdet vejledende løsninger til alle opgaver

Erhvervsøkonomi HH - Niveau A (med cd-rom)
1. udg., 376 sider, ISBN-nr. 87-7414-760-9

 

Erhvervsøkonomi HH Niveau A
Kr. 315,00

Tilbage