Alle priser er incl. moms og
excl. forsendelsesomkostninger. 

Bøgernes vejledende løsninger er tilgængelige for alle mod betaling.

Ekspeditionsarbejdet lettes betydeligt, hvis EAN-nummeret oplyses ved bestilling.

Fact or Fiction

Nr. 059


Fact or Fiction

Af Ewa Schlünssen

Fact or Fiction er en kort og lettilgængelig antologi af nyere engelsksprogede tekster inden for både skønlitteratur og sagprosa. Eleverne introduceres til en grundig og systematisk analyse af fire genrer: novelle, digt, tale og artikel. Materialet kan læses allerede fra gymnasiets 1. år.

Ud over spørgsmål, som går ud på forståelse og analyse, er der diskussionsspørgsmål og aktiviteter. Alle tekster er forsynet med et afsnit, der handler om udvalgte grammatiske problemer i teksten, hvilket stemmer overens med udformningen af den nye delprøve 1 i eksamensopgaven på 3. år.

Fact or Fiction
1. udg. 148 sider  ISBN 978-87-7414-946-0 Inkl. moms kr. 205,-

Vejledene løsninger
1. udg. • ISBN 978-87-7414-951-4 Ikke prisat

Kr. 205,00

Tilbage