Alle priser er incl. moms og
excl. forsendelsesomkostninger. 

Bøgernes vejledende løsninger er tilgængelige for alle mod betaling.

Ekspeditionsarbejdet lettes betydeligt, hvis EAN-nummeret oplyses ved bestilling.

Grundlæggende Psykologi og Socialpsykologi - 3. udgave

Nr. 060


Grundlæggende Psykologi og Socialpsykologi

Niveau B og C 

Af Peder Nielsen

---

Grundlæggende Psykologi og Socialpsykologi, 3. udgave er en gennemrevideret udgave af lærebogen for de gymnasiale uddannelser, der første gang udkom i 2002 og med en 2. udgave i 2006. Der er naturligvis sket en masse i de forløbne år, og bogen er ført ajour på alle områder. 

Der er desuden blevet tilføjet en del nye kapitler, hvoraf skal nævnes positiv psykologi, økonomi og psykologi samt kapitler om stress, psykiske lidelser og traumatisk krise.

Vi har holdt fast i, at denne lærebog skal være let forståelig, og at begreberne skal kunne relateres til fænomener og problemstillinger, som alle unge umiddelbart kender til.

Bogen er udarbejdet efter gældende bekendtgørelse for psykologi B og C og passer som helhed til niveau B. Da der jo er betydelig færre lektioner til rådighed på niveau C, kan man med fordel plukke og udvælge det stof, som man har interesse for på holdet.

Bogen indeholder – som i de tidligere udgaver – fyldige kapitler om personlighed, socialpsykologi, neuropsykologi, kognition, motivation, kultur, evolutionær psykologi m.v.

Opgavesamlingen indeholder repetitionsspørgsmål og diskussionsspørgsmål til alle kapitlerne og følger lærebogens struktur. Desuden indgår der et væld af opgaver og diskussionsemner, som der ikke er plads til i lærebogen. Vi udvælger stoffet ud fra den opfattelse, at lærebogsstof er særligt igangsættende, når det umiddelbart er relevant og til at forstå.

Bogen er som tidligere rigt illustreret og forsynet med et minileksikon og et fyldigt stikordsregister.Bogen kan anvendes på de gymnasiale uddannelser.

Grundlæggende Psykologi og Socialpsykologi

3. udg.  346 sider  ISBN 978-87-7414-911-8 • inkl. moms kr. 325,-

 

---

Til teoribogen er der udarbejdet en opgavesamling:

Grundlæggende Psykologi og Socialpsykologi
Opgavesamling

3. udg.  64 sider ISBN 978-87-7414-912-05  inkl. moms kr. 100,-

 

---

Til opgavesamlingen er der desuden udarbejdet en Løsningsforslag:

Grundlæggende Psykologi og Socialpsykologi
Løsningsforslag

3. udg.  24 sider ISBN 978-87-7414-921-7 inkl. moms kr. 120,-

Grundlæggende Psykologi og Socialpsykologi
Kr. 325,00

Tilbage