Alle priser er incl. moms og
excl. forsendelsesomkostninger. 

Bøgernes vejledende løsninger er tilgængelige for alle mod betaling.

Ekspeditionsarbejdet lettes betydeligt, hvis EAN-nummeret oplyses ved bestilling.

LOOKING AT SCOTLAND - Tips for Teachers

Nr. 182


LOOKING AT SCOTLAND - Tips for Teachers

Af Birte Appelqvist · Bente Lidang

---

Dette er vejledningen til lærerens brug - Tips for Teachers.

Teoribogen til denne lærervejledning præsenterer "det nye" Skotland, befriet for fåreflokke og sækkepiber. Gennem noveller, drama og digte præsenteres et moderne, sammensat samfund, der har sin helt egen litterære stemme.

De litterære tekster suppleres med artikler om unge, men også om historien, samfundet, politikken og økonomien i Skotland, som i disse år er ved at vænne sig til at have sit eget parlament og have mere selvbestemmelse inden for Storbritannien end nogensinde før. Looking at Scotland behandler endvidere to skotske ikoner: whisky og tweed, der inddrages i bogen gennem specifikke hjemmesider.

Teksterne er forsynet med tekstnære opgaver og de suppleres med relevante links, forfatterportrætter, oplysninger om skotsk film og musik, samt et omfattende opgaveafsnit, der giver udførlige ideer til mange forskellige slags mundtlige og skriftlige opgaver, ligesom der er ideer til "den gode time".

LOOKING AT SCOTLAND kan indgå som kernestof, idet man kan bruge Skotland som et eksempel på en region i Storbritannien, eller den kan bruges som supplerende stof i forbindelse med læsning af en grundbog om Storbritannien. Bogen kan endvidere indgå i det faglige samarbejde med en række fag under gymnasiereformen: andre sprogfag, dansk, samfundsfag og historie.

LOOKING AT SCOTLAND er rettet mod engelskundervisningen i alle de gymnasiale uddannelser, fortrinsvis til uddannelsernes 1. og 2. år.

 

LOOKING AT SCOTLAND - Tips for Teachers
1. udg. • 14 sider • ISBN-nr. 978-87-7414-876-0

---

Denne lærervejledning er udarbejdet til følgende teoribog:

LOOKING AT SCOTLAND
1. udg. • 179 sider • ISBN-nr. 978-87-7414-875-3

Kr. 56,00

Tilbage

Relaterede produkter

LOOKING AT SCOTLAND

082
Kr. 225,00