Alle priser er incl. moms og
excl. forsendelsesomkostninger. 

Bøgernes vejledende løsninger er tilgængelige for alle mod betaling.

Ekspeditionsarbejdet lettes betydeligt, hvis EAN-nummeret oplyses ved bestilling.

Psykologi og Reklame

Nr. 060A


– psykologiske perspektiver på reklame og forbrugersamfund

Af Peder Nielsen

---

Reklamerne er overalt. Vi lever nu engang i et forbrugersamfund. Men hvad betyder dette for den enkelte? Hvordan influerer disse forhold på vores bevidsthed? Hvordan reagerer vores opmærksomhed, hukommelse og følelser på denne virkelighed?

Denne bog behandler en række nyere psykologiske begreber med relevans for ovennævnte problemstillinger. Der er først og fremmest tale om begreber fra socialpsykologien og den kognitive psykologi, men f.eks. personlighed, postmoderne psykologi og cyberpsykologi bliver ligeledes inddraget.

Påvirkning, holdning, priming og social identitet er nogle få eksempler på de anvendte begreber, men også områder som nudging og neuromarketing bliver behandlet i bogens 13 kapitler.

Bogen kan anvendes i sammenhænge, hvor lærer og studerende beskæftiger sig med reklamer og forbrugersamfund. Anvendelsen af ældre teori og begreber fra psykologien er udbredt og velbeskrevet. Jeg har dog selv ganske ofte savnet en systematisk gennemgang af, hvad nyere psykologi kan bidrage med. I denne bog har jeg samlet mine forslag.

Hvert kapitel indledes med en kort introduktion og afsluttes af en opsummering af de væsentligste pointer. Det er derfor forholdsvis overkommeligt at orientere sig i bogens indhold.

Bogens afsluttende kapitel indeholder nogle forslag til hvordan bogens indhold kan anvendes i praksis.

 

Psykologi og Reklame

1. udg. 130 sider  ISBN 978-87-7414-952-1   inkl. moms kr. 175,-

Kr. 175,00

Tilbage