Alle priser er incl. moms og
excl. forsendelsesomkostninger. 

Bøgernes vejledende løsninger er tilgængelige for alle mod betaling.

Ekspeditionsarbejdet lettes betydeligt, hvis EAN-nummeret oplyses ved bestilling.

The Business Writing Roadmap

Nr. 086


The Business Writing Roadmap 
A guide to effective writing strategies and documents in international business

Af Christine McClellan

Denne nye udgivelse henvender sig primært til de korte videregående uddannelser som Akademiuddannelserne. Bogen kan specielt bruges på især markedsførings-, handels- og serviceøkonom, men kan også anvendes i en række situationer, hvor der på et højt niveau kræves teoretisk viden og praktiske færdigheder indenfor skriftlig forretningskommunikation på engelsk.

Sproget er klart, kontant og forholdsvis enkelt, og der findes glosehjælp til både hovedtekst og eksempler. Selv de studerende eller medarbejdere, der har vanskeligheder i skriftlig engelsk på et højt niveau, burde derfor finde bogen let forståelig.

The Business Writing Roadmap er opdelt i to dele. Den første del præsenterer de kommunikative, strategiske og retoriske principper, som alt effektiv skriftlig kommunikation bygger på. Den anden del behandler følgende dokumenttyper : 

 • CV og følgebrev
 • E-mail
 • Interne memoer
 • Rapporter
 • Nyhedsbreve
 • Forretningsbreve
 • Direct mail og salgsbreve
 • Pressemeddelelser
 • Brochurer
 • Tekstforfatning for websider
 • Dagsordener og mødereferater
 • Executive summaries opsummeringer og abstrakter

Denne indholdsrige bog fokuserer ikke kun på form, men også på gennemslagskraft samt valg af indhold og vil dermed være et meget fuldstændigt arbejdsredskab for erhvervslivets kommunikative udfordringer. Så –  som forfatteren sig er “This book will help me make you happy and rich”.

The Business Writing Roadmap
1. udg 2. oplag.  97 sider ISBN 978-87-7414-924-8 - Pris kr. 210,-

---

Til bogen er der udarbejdet en lærervejledning:

The Business Writing Roadmap - Teacher's Guide
1. udg 2. oplag. 25 sider ISBN 978-87-7414-925-5 ikke prissat

Forord

The Business Writing Roadmap er ajourført af Christine McClellan i forhold til udviklingen indenfor skriftlig kommunikation i erhvervslivet.

Bogen giver teoretisk overblik og en praktisk værktøjskasse til alle, der har brug for at skrive beskeder og dokumenter på engelsk i en forretningsmæssig sammenhæng. Bogen er opdelt i to. Den første del forklarer de kommunikative, strategiske og retoriske principper, som al effektiv skriftlig kommunikation bygger på. Den anden del giver praktisk vejledning indenfor følgende dokumenttyper og områder:

 • Rutinemæssig kommunikation
 • E-mail
 • Forretningsbreve
 • CV, online profiler og tilhørende beskeder
 • Rapporter
 • Nyhedsbreve
 • Pressemeddelelser
 • Tekstforfatning for websider
 • Tekstforfatning for de sociale medier
 • Tekstforfatning for sociale intranet
 • Dagsordener og mødereferater
 • Executive summaries – opsummeringer og abstrakter
 • Brochurer

Bogen fokuserer ikke kun på form men også på gennemslagskraft samt valg af indhold og vil dermed være et meget fuldstændigt arbejdsredskab for erhvervslivets kommunikative udfordringer.

Bogen er på engelsk, men sproget er klart, kontant og forholdsvis enkelt. Der findes glosehjælp til både hovedteksten og eksempler, et punkt som gør bogen lettere tilgængelig. Overskuelige oversigter bruges til at give vejledning i formatering, organisation og indhold. Der lægges vægt på gennemslagskraft og effektivitet i forhold til formål og målgruppe, og bogen sigter mod praktisk anvendelighed. Farve, tips og citater bidrager til at gøre et tørt emne mere levende, og der anvendes eksempler for at øge interesse og relevans.

The Business Writing Roadmap henvender sig primært til de korte videregående uddannelser men kan anvendes i en række situationer, hvor der kræves teoretisk viden og praktiske færdigheder indenfor skriftlig forretningskommunikation på engelsk. Da bogens tilgang er overvejende praktisk, kan bogen også anvendes i virksomheder, hvor forretningsdokumenter skal udarbejdes på engelsk.

I en undervisningssituation kan The Business Writing Roadmap anvendes på forskellige måder afhængig af hvor meget tid, der er til disposition, men der foreslås afsat 20 timer til materialet. Bogen indeholder træningsøvelser, hvor den studerende tager stilling til eksempler og/eller selv løser skriftllige opgaver.

Endvidere indeholder hæftet The Business Writing Roadmap Teacher’s Guide ekstra tips, ideer og vejledende løsninger til øvelserne.

Kr. 210,00

Tilbage