Alle priser er incl. moms og
excl. forsendelsesomkostninger. 

Bøgernes vejledende løsninger er tilgængelige for alle mod betaling.

Ekspeditionsarbejdet lettes betydeligt, hvis EAN-nummeret oplyses ved bestilling.

Virksomhedsøkonomi HHX Niveau B - Opgavesamling

Nr. 027


Af Knud Erik Bang, Kai Hansen, Marianne Poulsen,
Gitte Størup, Jørgen Waarst

Til brug for undervisningen i Virk som hedsøkonomi niv. B på den nye HHX udkommer flg. materialer:

  • lærebog
  • opgavesamling
  • vejledend løsninger
  • website

Virksomhedsøkonomi niveau B indledes med en grundlæggende beskrivelse af virksomhedens strategiske planlægning og økonomistyring.

I bogens regnskabsdel beskrives det, hvordan man registrerer de økonomiske hændelser, der forekommer i en virksomhed. Med udgangspunkt heri gennemgås det, hvordan man udarbejder og præsenterer årsregnskabet i handels-, service- og produktionsvirksomheder. Der foretages endvidere en gennemgang af, hvilke informationer der skal indgå i en årsrapport for et selskab. Regnskabsdelen omfatter endvidere en beskrivelse af, hvordan de forskellige regnskabsopgaver kan integreres i et edb-baseret økonomisystem. Vurderingen af en virksomheds økonomiske udvikling og stilling behandles i et kapitel om regnskabsanalyse.

Efter en gennemgang af virksomhedens indtægter og omkostninger vises det, hvordan der for det enkelte produkt kan udarbejdes beregninger, som kan anvendes som grundlag for virksomhedens valg af afsætningsalternativ. Endvidere gennemgås det, hvordan der for en fremtidig periode kan udarbejdes budgetter, der beskriver virksomhedens forventede økonomiske udvikling.

Lærebogen afsluttes med en logistikdel, der omfatter en beskrivelse af logistikbegrebet og virksomhedens logistiske effektivitet. Herefter foretages en detaljeret gennemgang af virksomhedens indkøbsstyring og lagerstyring.

Website / Den virksom hedsøkonomiske portal
Der er til lærebogen knyttet en website, der indeholder Excelregneark, PowerPoint-præsentationer, Interaktive objekter. Alle bogens talbaserede eksempler er f.eks. illustreret i regneark, mange af bogens fi gurer er vist i PowerPoint, og der er mange interaktive sekvenser og øvelser, der supplerer og understøtter lærebogens beskrivelser.

Opgavesamlingen indeholder et bredt udvalg af opgaver, der dækker lærebogens mange emner. En lang række af disse opgaver er baseret på, at de løses i et regneark. Der er ligeledes til opgavesamlingen knyttet en website, der indeholder datafi ler til regnearksopgaverne. På denne website ligger endvidere de vejledende løsninger, men disse er dog ikke tilgængelige for eleverne.

Endelig indeholder websiten interaktive vejledninger til Axapta og Excel, og den indeholder en lang række opgaver, der skal løses ved brug af Axapta.

Virksomhedsøkonomi HHX Niveau B - Opgavesamling
1. udg., 343 sider, ISBN-nr. 87-7414-812-8

Bøger i denne serie:

Virksomhedsøkonomi HHX Niveau B - Teoribog
1. udg., 434 sider, ISBN-nr. 87-7414-810-9 - inkl. moms kr. 406,-

Virksomhedsøkonomi HHX Niveau B - Vejledende løsninger
1. udg., 368 sider, ISBN-nr. 87-7414-815-1 - inkl. moms kr. 333,-

Virksomhedsøkonomi HHX Niveau B - Opgavesamling
Kr. 205,00

Tilbage